Tilbake til forsiden
Startside | Utfordringer | Tjenester | Ønske om satsing? | Om Pampedia | Kontakt oss
Tilbake til forsiden

 

 

Velkommen til Pampedia

Vår visjon er å være ledende på rådgivning og utvikling innenfor områdene organisering av kompetanseressurser, ledelse av læringsprosesser, og kompetanseutvikling.

Vi skal levere løsninger, med produkter og tjenester, som gir støtte i virksomheters arbeid med utvikling og omstillingsarbeid. Vårt bidrag til å sikre gode omstillingsprosesser skal være konkret støtte til å planlegge læring, lede læringsprosesser og gjennomføre målrettet personal- og organisasjonsutvikling på en slik måte at kundene opplever gode og konstruktive omstillingsprosesser.

Medarbeiderne i selskapet har fra 1995 utarbeidet og forbedret ulike metoder for utvikling av organisasjoner, både private og offentlige, gjennom å arbeide sammen med virksomheter og utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge.

Den faglige forankringen eller tilnærmingen til slike prosjekter kan være lederutvikling, kompetanseledelse, strategiutvikling, interne læringsprosesser, veiledning og rådgivning.

Vi har et nettverk av ressurspersoner å spille på i ulike typer prosjekt.

   
Arbeidsområder
 
Kompetanse- og organisasjonsutvikling
 
Lederrollen
 
Kompetansestrategi
 
Kompetanseledelse
 
Kompetanseprosesser
 
Kompetanseplanlegging
 
Opplæringsplanlegging
 
Arbeidsplasser som læringsarena
 
Klimaundersøkelse
 

  Pampedia AS
  Org.nr.: 982 096 871

 
Kontakt oss

 Telefon 95 20 16 29
 eller 95 98 58 48

pampedia@pampedia.no